พันธมิตรของเรา

บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

: เลขที่ 64/25 บ้านกลางเมืองโชคชัย 4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

: 0814931005  

การให้คําปรึกษามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านบัญชีและการทําบัญชีพร้อมกับการประมวลผลเงินเดือนภาษีอากรและบริการให้คําปรึกษาสําหรับธุรกิจทุกประเภท เราได้ให้บริการด้านบัญชีและ การทําบัญชีสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในประเทศไทย เราให้บริการแก่สตาร์ทอัพ SMEs และธุรกิจอื่น ๆ โดยไม่คํานึงถึงขนาดของการดําเนินงาน ไม่ว่าคุณกําลังมองหาบริการทําบัญชีและบัญชีจากภายนอกสําหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้ความช่วยเหลือด้านบัญชีที่จําเป็นทั้งหมด

บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียน รายการจดทะเบียนที่บริษัทต้องจดทะเบียน แก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการจดทะเบียนที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ต้องจดทะเบียนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

การขึ้นทะเบียนประกันสังคม

บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับสำนักงานประกันสังคม

ใบอนุญาตวีซ่า

วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน สําหรับวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa, วีซ่าทางการทูต, การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัย ไมตรี และใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย

บริการทำบัญชี

บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด ตั้งขึ้นในปี 2558 โดยให้บริการด้าน บัญชีอย่างมืออาชีพและครบวงจรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้บริการ รับทำบัญชี ให้คําปรึกษาด้านบัญชีและบริการที่เกี่ยวข้อง